Halina Poświatowska

Każdą literaturę podzielono na poszczególne epoki. I tak posiadamy do czynienia ze starożytnością, średniowieczem, odrodzeniem, barokiem, oświeceniem, romantyzmem, pozytywizmem oraz innymi. Ułatwia do przede wszystkim zorientowanie się w czytanych pozycjach. Każda albowiem epoka miała swoje dążenia oraz wskazane cele – polecamy Jan Brzechwa wiersze. To właśnie dzięki takiemu podziałowi wiemy, że jeżeli chcemy poczytać o przemijaniu, bardzo dobre utwory na ten temat wynajdziemy w literaturze baroku. Tam albowiem wybitnie interesowano się nieuchronnością śmierci. Stosowanie epok literackich ma jeszcze jeden walor. To właśnie dzięki niemu mamy bezbłędnie posegregowaną literaturę i nie jest ona rozrzucona po bibliotekach – sprawdź twórczość Paweł i Gaweł Fredro. Przy tak obszernych ilościach książek z przeróżnych dziejów historii było wypada zastosować jakiś podział, aby ułatwić do nich dostęp każdemu czytelnikowi. Są umyślnie utworzone instytucje, budynki i stowarzyszenia, gdzie fachowo jesteśmy w stanie zająć się rozmaitymi książkami, czy tomami poetyckimi Halina Poświatowska. Do najbardziej znanych należą biblioteki. Są to pomieszczenia, w jakich wynajdziemy niezliczone tomy dzieł. Zapisując się do takiej instytucji będziemy mieli z tego tytułu wiele korzyści. Donikąd albowiem nie ma tak licznego zbioru, jak w celowo do tego celu przygotowanych gmachach.

Inne wpisy: